Leveringsvoorwaarden

  • De levering geschiedt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op www.hiptray.com zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in. Hiptray zal de aanvaarde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling aan Hiptray heeft toegezonden uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 

  • De Klant is verplicht om de door Hiptray geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Hiptray levert de goederen tot in het gebouw van de Klant in een ruimte op de gelijksvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.

 

  • Hiptray behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

 

  • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk dertig (30) kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is. In geval van ontbinding zal Hiptray het bedrag dat de Klant betaald heeft, binnen dertig (30) dagen terugbetalen.